.:: CIRKEVNÉ OBCE PREŠOVSKEJ PRAVOSLÁVNEJ EPARCHIE ::.
foto chrám

* PREŠOV - Katedrálny chrám svätého Alexandra Nevského

* VRANOV n. TOPĽOU - NBP (chrámový sviatok Záštity Presvätej Bohorodičky)

* PREŠOV - Biskupská kaplnka Pozdvihnutia Svätého Kríža

* MATIAŠKA - NBP (chrámový sviatok sv. vmč. Dimitrija Solúnskeho)

* STARÁ ĽUBOVŇA - (náhradné bohoslužobné priestory)

* BAJEROVCE - Chrám svätého proroka Eliáša

* ĽUTINA - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

* HANIGOVCE - Chrám sv. vmč. Dimitrija Solúnskeho

* SABINOV- Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* JARABINA - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* LITMANOVÁ - Chrám Premenenia Isusa Christa

* ÚDOL - Chrám sv. vmč. Dimitrija Solúnskeho, mirotočca

* ŠARIŠSKÉ JASTRABIE - chrámový sviatok Záštity Presvätej Bohorodičky

* BARDEJOV - Chrám sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda

* BECHEROV - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* KUROV - Chrám svätého apoštola Lukáša

* GERLACHOV - Chrám svätého archanjela Michala

* LUKOV - Chrám Zostúpenia Svätého Ducha

* MIKULÁŠOVÁ - Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla

* JEDLINKA - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

* PETROVÁ - Chrám ct. Paraskevy

* FRIČKA - Chrám svätého archanjela Michala

* ŠARIŠSKÉ ČIERNE - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* VARADKA - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* NIŽNÁ POLIANKA - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* VYŠNÁ POLIANKA - Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla

* HUMENNÉ - Chrám svätého Cyrila a Metoda

* ČUKALOVCE - Chrám Zostúpenia Svätého Ducha

* PARIHUZOVCE - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* KALNÁ ROZTOKA časť Kalná - Chrám svätého proroka Eliáša

* KALNÁ ROZTOKA časť Roztoka - Chrám svätého veľkomučeníka Juraja

* KLENOVÁ - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

* RUSKÁ VOLOVÁ - Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa

* LADOMÍROV - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* JALOVÁ - Chrám svätého veľkomučeníka Juraja

* NECHVÁĽOVÁ POLIANKA - Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

* PICHNÉ - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

* OSADNÉ - Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

* HOSTOVICE - NBP (chrámový sviatok Záštity Presvätej Bohorodičky)

* STAKČÍN - Chrám Zostúpenia Svätého Ducha

* PRÍSLOP - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

* DARA - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* SNINA - Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

* UBĽA - Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla

* HRABOVÁ ROZTOKA - NBP (chrámový sviatok sv. Bazila Veľkého)

* MICHAJLOV - NBP (chrámový sviatok Narodenie Presvätej Bohorodičky)

* BEREZOVEC - Chrám Všetkých svätých

* ULIČ - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* RUNINA - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* ULIČSKÉ KRIVÉ - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* RUSKÝ POTOK - Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

* ZBOJ - Chrám Zostúpenia Svätého Ducha

* NOVÁ SEDLICA - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

* ČABINY - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* KRÁSNY BROD - Chrám Zboru sv. Jána Krstiteľa

* ROKYTOVCE - Chrám svätého archanjela Michala

* MEDZILABORCE - Chrám Svätého Ducha

* SUKOV - Chrám svätých Sedmopočetníkov

* SVETLICE - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* OLŠINKOV - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* VÝRAVA - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

* VYDRAŇ - Chrám svätého archanjela Michala

* PALOTA - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* VYŠNÁ JABLONKA - Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla

* NIŽNÁ JABLONKA - Chrám Uspenija Presvätej Bohorodicky

* ZBUDSKÁ BELÁ - Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

* VALENTOVCE - NBP (chrámový sviatok sv. Petra a Pavla)

* BRUSNICA - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* JAKUŠOVCE - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* VYŠNÁ OLŠAVA - NBP (chrám proroka Eliáša)

* DRIEČNA - Chrám svätých apoštolov Petra i Pavla

* KEČKOVCE - NBP (chrámový sviatok sv. archanjela Michala)

* ROZTOKY - Chrám sv. vmč. Dimitrija Solúnskeho

* KRUŽLOVÁ - Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla

* DOBROSLAVA - Chrám svätého proroka Eliáša

* NIŽNÁ PISANÁ - Chrám svätého archanjela Michala

* LADOMÍROVÁ - Chrám svätého archanjela Michala

* KRAJNÉ ČIERNE - Chrám svätého Bazila Veľkého

* VARGINEC - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* LOMNÉ - Chrám svätého archanjela Michala

* BŽANY - Kaplnka Prenesenia relikvií svätého Mikuláša

* KRUČOV - Chrám sv. vmč. Paraskevy

* MEDVEDIE - Chrám sv. vmč. Dimitrija Solúnskeho

* KRAJNÁ PORÚBKA - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* MIKOVÁ - Chrám svätého archanjela Michala

* SUCHÁ - NBP (chrámový sviatok Nanebovstúpenie Isusa Christa)

* OLŠAVKA - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* VEĽKROP - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* POTOČKY - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* PSTRINÁ - Chrám svätého archanjela Michala

* BODRUŽAL - NBP (chrámový sviatok Obrezanie Isusa Christa)

* MIROĽA - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* SOBOŠ - Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána

* ŠAPINEC - Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána

* STROČÍN - (náhradné bohoslužobné priestory)

* NOVÁ POLIANKA - NBP (chrámový sviatok sv. ap. Petra a Pavla)

* VOJTOVCE - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

* STROPKOV - Chrám svätého Cyrila a Metoda

* SVIDNÍK - Chrám Svätej Trojice

* VÁPENÍK - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* BELEJOVCE - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* DLHOŇA - Chrám svätých apoštolov Petra i Pavla

* VYŠNÁ JEDĽOVÁ - Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána

* NIŽNÁ JEDĽOVÁ - Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky

* VYŠNÝ MIROŠOV - Chrám sv. nezištných Kozmu a Damiána

* NIŽNÝ MIROŠOV - Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

* DUBOVÁ - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* HUTKA - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* VYŠNÝ ORLÍK - Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

* NIŽNÝ ORLÍK - Chrám svätého archanjela Michala

* VERNÁR - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

* NOVÁ LESNÁ - bohoslužby sa konajú v evanjelíckom chráme

* POPRAD - Chrám evanjelickej cirkvi v Spišskej Sobote

* LEVOČA - Chrám svätého Cyrila a Metoda

* ĽUBICA - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

* SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Chrám sv. Klimenta Ochridského

* ZÁVADKA - Chrám svätého archanjela Michala

* SMOLNÍK - NBP (chrámový sviatok Záštita Presvätej Bohorodičky)

* SLOVINKY - Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

* KROMPACHY - NBP (chrámový sviatok sv. vmč. Juraja Víťaza)

* KOJŠOV - Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla

* GELNICA - NBP (chrámový sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky)

* TELGÁRT - NBP (chrámový sviatok Zoslanie sv. Ducha na apoštolov)

* ŠUMIAC - NBP (chrámový sviatok Nanebovstúpenie Isusa Christa)

* NOVÁ BAŇA - NBP

* HONTIANSKE MORAVCE - NBP

* RUŽOMBEROK - NBP

* ZVOLEN - bohoslužby na Zvolenskom zámku, chrám archanjela Michala

* BANSKÁ BYSTRICA - NBP

* BRATISLAVA - Chrám svätého Mikuláša

* HOLÍČ - bohoslužby sa konajú v rímskokatolíckom chráme

* BREZOVÁ POD BRADLOM - bohoslužby sa konajú v evanjelickom chráme

* BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - bohoslužby sa konajú v budove evanjelickej cirkvi

* KOMÁRNO - Chrám Uvedenia do chrámu Presvätej Bohorodičky

* TRNAVA - Chrám Svätej Trojice (dočasne uzatvorený)


== NÁVRAT ==

heraldika

== www.orthodoxia.wz.cz ==